BLACK FRIDAY 2023 CÙNG ELGATO

Kính gửi: y Khách hàng,

 

Công ty Cổ Phần Máynh Vĩnh Xuân xin gửi tới Qúy khách hàng Chương trình “Elgato – Black Friday 2023” như sau:

1/ Thời gian chương trình: Từ 20/11/2023 tới hết 30/11/2023

2/ Nội dung chương trình: Áp dụng: Toàn Quốc

 

PN

Sản phẩm

Giá bán lẻ chạy CT OFF 15-35%

Giá bán lẻ cũ

10GBE9901

HD60X

VND 3,885,000

VND 4,740,000

10GBA9901

StreamDeck MK.2

VND 3,690,000

VND 4,500,000

10GBA9911

StreamDeck MK.2 White

VND 3,690,000

VND 4,500,000

10GBG9901

Green Screen XL

VND 3,750,000

VND 4,690,000

10LAD9901

Key Light mini

VND 2,800,000

VND 4,320,000

10AAN9901

Wave Mic Arm LP

VND 2,540,000

VND 3,175,000

10AAN9911

Wave Mic Arm LP White

VND 2,540,000

VND 3,175,000

10MAH9901

Wave DX

VND 2,145,000

VND 2,860,000

10MAG9901

Wave XLR

VND 3,470,000

VND 4,570,000

10WAA9901

Facecam

VND 4,470,000

VND 5,450,000

10GAO9901

Green Screen MT

VND 3,985,000

VND 4,690,000

10GAF9901

Green Screen

VND 3,985,000

VND 4,690,000

10AAC9901

Flex Arm L

VND 1,215,000

VND 1,430,000

10AAG9901

Solid Arm

VND 850,000

VND 1,000,000

 

PN

Sản phẩm

Giá bán lẻ chạy CT OFF 15-35%

Giá bán lẻ cũ

10AAJ9901

Wave Panels - Starter Kit (Black)

VND 3,210,000

VND 3,780,000

10AAK9901

Wave Panels - Extension Kit (Black)

VND 1,090,000

VND 1,350,000

10AAL9901

Wave Panels - Starter Kit (Blue)

VND 3,210,000

VND 3,780,000

10MAF9901

Extension Rods for Wave Series

VND 230,000

VND 290,000

10AAR9901

Cold Shoe

VND 595,000

VND 915,000

 

Danh mục bài viết