BLACK FRIDAY 2023 CÙNG PC CORSAIR

Kính gửi: y Khách hàng,

Công ty Cổ Phần Máynh Vĩnh Xuân xin gửi tới Qúy khách hàng Chương trình “Corsair PC – Black Friday 2023” như sau:

1/ Thời gian chương trình: Từ 20/11/2023 tới hết 30/11/2023

2/ Nội dung chương trình: Áp dụng: Toàn Quốc

PN

Sản phẩm

Giá bán lẻ chạy CT OFF 15-35%

Giá bán lẻ cũ

CP-9020252-NA

RM850x Shift

VND 3,240,000

VND 4,050,000

CP-9020253-NA

RM1000x Shift

VND 4,535,000

VND 5,670,000

CP-9020254-NA

RM1200x Shift

VND 5,100,000

VND 6,800,000

CP-9020259-NA

HXi1000 2023

VND 5,785,000

VND 6,650,000

CP-9020261-NA

HXi1500 2023

VND 8,770,000

VND 10,200,000

CP-9020264-NA

RM1000e 2023

VND 4,330,000

VND 7,190,000

CP-9020187-NA

White Series RM750x

VND 3,160,000

VND 3,850,000

CO-9050167-WW

AR120 ARGB Triple

VND 920,000

VND 1,150,000

CO-9050169-WW

AR120 ARGB Triple White

VND 920,000

VND 1,150,000

CO-9051002-WW

QX120 RGB Triple

VND 3,310,000

VND 4,040,000

CO-9051006-WW

QX120 RGB Triple White

VND 3,310,000

VND 4,040,000

CW-9060050-WW

H100i ELITE CAPELLIX WHITE

VND 4,095,000

VND 4,550,000

CW-9060068-WW

H100i ELT CAP XT

VND 3,670,000

VND 4,320,000

CW-9060070-WW

H150i ELT CAP XT

VND 4,555,000

VND 5,360,000

CW-9060073-WW

H150i ELT CAP XT WHT

VND 4,800,000

VND 5,650,000

CW-9060074-WW

H100i ELITE LCD XT

VND 5,620,000

VND 7,490,000

CW-9060075-WW

H150i ELITE LCD XT

VND 6,170,000

VND 8,230,000

CW-9060077-WW

H150i ELITE LCD XT WHT

VND 6,400,000

VND 8,540,000

CW-9061001-WW

iCUE LINK H100i RGB

VND 4,900,000

VND 5,450,000

CW-9061003-WW

iCUE LINK H150i RGB

VND 5,860,000

VND 6,510,000

CW-9061005-WW

iCUE LINK H100i RGB White

VND 5,220,000

VND 5,800,000

CW-9061006-WW

iCUE LINK H150i RGB White

VND 6,180,000

VND 6,870,000

CT-9010002-WW

XTM50 Thermal Paste

VND 220,000

VND 400,000

 

Danh mục bài viết